• ISPARTA: Sanayi Mh. 3207 Sk. No:4/13 Merkez / Isparta
  • İZMİR   : Evka3 Mh. 129 Sk. No:4/11 Bornova / İzmir
  • Pazartesi - Cuma 08.30 - 18.00

İşyeri Hekimi

Hizmeti

İş Güvenliği

Hizmeti

Diğer Sağlık Personeli

Hizmeti
Tel : İzmir:0 544 574 00 32 Isparta:0 246 223 16 16

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

İş sağlığı ve güvenliği hakkında sıkça sorulan soruları  ve bunların cevaplarını vermeye çalıştık. Bu listede olmayan veya başka konularda sorularınız olursa lütfen bizimle iletişime geçiniz.

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ AZ TEHLİKELİ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ AZ TEHLİKELİ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ
İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. 11.735 TL 14.668 TL 17.602 TL 11.735 TL 17.602 TL 23.470 TL 17.602 TL 23.470 TL 35.205 TL
İşyeri hekimi görevlendirmemek. 11.735 TL 14.668 TL 17.602 TL 11.735 TL 17.602 TL 23.470 TL 17.602 TL 23.470 TL 35.205 TL
On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. 11.728 TL 17.592 TL

*Yukarıdaki cezalar aykırılığın devam ettiği her ay tekrarlanmaktadır.

6331 sayılı kanuna göre;
Çalışanlar, işyeri hekimi tarafından işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu verilmeden işe başlatılamazlar. Çalışanların sağlık raporu olmadan işe başlatılması durumunda her bir çalışan için 2.342 TL idari para cezası uygulanabilir.

6331 sayılı kanuna göre;

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

İşyerlerinde risk değerlendirilmesinin yaptırılmaması durumunda işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre 10.560 TL den 31.680 TL  arasında idari para cezası uygulanabilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan işverenler için yapılacak destek tutarı çalışan başına bir günlük brüt asgari ücretin %1,4 ‘üdür. 2020 senesi için brüt günlük asgari ücret 98,10 liradır. Bu durumda tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri için bir günlük çalışma karşılığında yapılacak destek tutarı 1,37 lira olacaktır.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işverenler için destek tutarı ise günlük olarak bir günlük brüt asgari ücretin %1,6’sıdır. 2020 yılı için tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine yapılacak bir günlük destek ödemesi tutarı bu hesaba göre 1,56 lira olacaktır.

6331 sayılı kanuna göre;
İSG-Katip İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi ve Diğer sağlık personelinin elektronik ortamda görevlendirildiği bir platformdur. OSGB’ler sözleşme imzaladıkları işyerleri için, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını İSG-Katip sisteminde görevlendirmesi, işverenlerin de bu görevlendirmeleri onaylaması gerekiyor.
Kanunda yasal hizmetin İSG Katip’ten karşılıklı onaylamadan itibaren başladığı belirtilmiştir.
Aksi takdirde Devlet nezdinde hizmet alınmamış olarak göründüğü için işveren için cezai işlem uygulanabilmektedir. Aynı şekilde OSGB’lerde onaylanmamış sözleşme ile hizmet verdiği için kapatılmalarına bile neden olacak şekilde cezalandırılmaktadır.
Kanunen Zorunlu olan İSG Katip karşılıklı onaylama işlemi için; Hizmet alacak işyerinin OSGB’ye SGK işyeri sicil numarasını bildirmesi ve OSGB’nin İSG Katip üzerinden görevlendirme yapması, sonra da hizmet alan işverenin, E-Devlet şifresi ile İSG Katip sistemine giriş yaparak İSG hizmeti aldığına dair ONAY vermesi yasal zorunluluktur.

Onaylı Defter, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri ifade etmektedir.
Yönetmelikte belirlenen onaylı defter yükümlülükleri aşağıda belirlenmiştir.
Onaylı defter, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır. Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.
Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.
Onaylı defter işyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işyerleri için geçerlidir.

1. İSG Katip’den alınacak İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi ve Diğer sağlık personeli sözleşmeleri
2.Yıllık eğitim ve yıllık çalışma planları ile geçmiş yılın faaliyet raporları
3. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimine katılma tutanakları ve sertifikaları
4. Çalışanların İşe giriş / Periyodik muayeneleri
5. Çalışanlara kişisel koruyucuların zimmet karşılığı verildiğine dair belgeler
6. Risk değerlendirme raporu
7. Acil eylem planları ve tahliye planları
8. Onaylı iş sağlığı ve iş güvenliği defteri
9. İş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantı tutanakları
10. İş sağlığı ve güvenliği kurulu olan işyerlerinde iç yönetmelik
11. Çalışanların mesleki eğitim sertifikaları
12. İşyerinde çalışanların ilk yardım sertifikaları
13. Patlamadan korunma dökümanları
14. Kimyasal maddelerin MSDS (Malzeme güvenlik) Formları
15. İşyerinin ortam ölçümleri (gürültü, sıcaklık, titreşim,tozlu, vs. gibi ölçüm sonuçları)
16. Makinaların ve tesisatın topraklama ölçüm raporları
17. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrol raporları
18. Basınçlı kapların kontrol raporları
19. Acil durum tatbikatları ve acil durum ekiplerinin eğitimi
20. Yangın söndürme sistemlerinin periyodik kontrol belgeleri

Not:Teftişlerde istenen belgeler işyerinin sektörüne ve yapılan işin niteliğine göre değişmektedir. Yukarıdaki belgeler genellikle tüm işyerlerinde istenen ortak dökümanlardır.
Detaylı bilgi için hizmet aldığınız kurumla iletişime geçmeniz gerekir.

Merhaba ! Nasıl yardımcı olabilirim